ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตรค่าเสื่อมราคาต่อปี
  รายละเอียด : ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตรค่าเสื่อมราคาต่อปี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน