ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นั้น
บัดนี้ กระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลคะแนนผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 127 คน