ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองปรือ
  รายละเอียด : ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 27 พฤษภาคม 2562 ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้เสร็จสิ้นไปแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ ตามรายละเอียดแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 135 คน