ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับโอนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
  รายละเอียด : อบต.หนองปรือรับโอนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน