ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว
  รายละเอียด : 📍📍ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว📍📍
เนื่องจากในเขตหมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง พบโคพื้นเมืองเป็นโรคระบาดชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ติดต่อระหว่างคนและสัตว์ได้
📍ฉะนั้นจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง และพื้นที่ใกล้ตามรูปภาพด้านล่าง👇 เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.61 ถึง 9 ต.ค.61 พร้อมคำเตือนด้านล่างตามรูปภาพ👇ผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทร 075284757 (อบต.หนองปรือ)หรือโทร 086-270-8545(สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัษฎา)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน