ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอขยายเวลาประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
  รายละเอียด : ขอขยายเวลาประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ออกไป ตั้งแต่ 25 ส.ค. 2561 มีกำหนด 15 วัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน