ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
  รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ กำหนดให้ประกาศระยะเวลาเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน