ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี
  รายละเอียด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน