ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ตำบลหนองปรือ
  รายละเอียด :
รับสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลหนองปรือ
เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา เสียสละและสมัครใจ ในการทำงาน
ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
รวมทั้งการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนเอง
คุณสมบัติ มีอายุ 7 ปีขึ้นไป (อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัคร)
มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลหนองปรือ
สมัครโดยใช้หลักฐานคือ
สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับและ
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน