ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
  รายละเอียด : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอดมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง จึงแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน