ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  รายละเอียด : การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91,90)ประจำปี 2560 ซึ่งจะเริ่มยื่นแบบฯตั้งแต่ 1 มกราคม 2561-2 เมษายน 2561 และหากยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเตอร์ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือ RD smart tax application
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน