ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.หนองปรือ
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นั้น
บัดนี้ กระบวนการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลคะแนนผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน