ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.หนองปรือ
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นั้น
บัดนี้ กระบวนการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างเพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลคะแนนผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน