ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ตามที่ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2560 ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาแล ะเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

หมายเหตุ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 188 คน