ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  รายละเอียด : คู่มือแผนการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560 - 2562
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน