ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสมัยประชุม ปี 2560
  รายละเอียด : การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน