ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปี 2560
  รายละเอียด : การกำหนดสมัยประชุมสภองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน