ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุม ประจำปี 2560
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน