ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี พ.ศ.2560
  รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จึงมีประกาศ กำหนดระยะเวลาเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญสมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2560มีกำหนด15วันตั่งแต่วันที่10-24 เมษายน 2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน