ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองปรือ
  รายละเอียด :

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ


สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน