ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา 28 ธันวาคม 2558
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 55 คน