ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา 15 ธันวาคม 2558
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ี 15 ธันวาคม 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน