แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2
เรื่อง : รายงานผลวิธีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกอบรมโครงการ วิธีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 406 คน