แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 2
เรื่อง : การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน
  รายละเอียด : ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและกานำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 406 คน