ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียด : การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน