ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองปรือ
  รายละเอียด :

การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ


สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558


ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2558

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน