ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุม 7 สิงหาคม 2558
  รายละเอียด :

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ


สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558


วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน