ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ
  รายละเอียด : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน