ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ
  รายละเอียด : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 64 คน