ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียด :

การกำหนดสมัยประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 60 คน