ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วตำบลหนองปรือ มีประกาศกำหนดระยะเวลาเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน -5 พฤษภาคม 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน