ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองปรือ
  รายละเอียด : กำหนดระยะเวลาเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน