ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภา 9 มิถุนายน 2557
  รายละเอียด :

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ


สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557


วันจันทร์ที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 62 คน