ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญ  สมัยที่4 ประจำปี  2557  ครั้งที่  1  /2557 ในวันศุกร์ที่  12  ธันวาคม  2557 เวลา  09.30 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 85 คน