ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภา อบต.หนองปรือ
  รายละเอียด : การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่วันที่ 1-15 เดือนธันวาคม 2557
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน