ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  รายละเอียด : อบต.หนองปรือ มีความประสงค์จะรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 132 คน