ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียด :

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสภาฯ   ในวันจันทร์ ที่  25   สิงหาคม  พ.ศ. 2557   เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน