ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียด :

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 3/2557


ในวันที่13 สิงหาคม 2557เวลา 9.30น. เป็นต้นไป ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 101 คน