ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส ประจำปีการศึกษา 2557
  รายละเอียด : มูลนิธิพระดาบส จะเปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 150 คน เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2557 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 209 คน