ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
  รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2557  ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  กุมภาพันธ์ 2557
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 184 คน