ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556
  รายละเอียด :

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง กำหนดระยะเวลาเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอปงรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556  ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 322 คน