ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำลหนองปรือ กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 คร้ังที่ 1/2555 ในวันที่ 19  พฤศจิกายน  2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 306 คน