ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ครั้งแรก
  รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่่วนตำบลหนองปรือ ขอประกาศรายงานการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ครั้งแรก  เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน  2555 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 314 คน