ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555
  รายละเอียด :

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอรัษฎา  จังวหัดตรัง ประกาศกำหนดระยะเวลาเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2555  ตั้งแต่วันที่ 16 - 30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 308 คน