ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ครั้งแรก
  รายละเอียด : นายอำเภอรัษฎา ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ คร้ังแรก ในวันอังคาร ที่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอปงรือ  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 346 คน