ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ รับลงทะเีทียนผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งแ่ต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
สอบถามเพิ่มเติม โทร 075-284757

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 247 คน