ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวสารกิจการสภา
  รายละเอียด :

การกำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.2555   สมัยที่  3  ครั้งที่  1   ตั้งแต่วันที่  1  -  15  สิงหาคม  พ.ศ.  2555 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 278 คน