ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศข่าวสารกิจการสภา
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2555  ในวันพุธที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2555  เวลา   09.30  น.  เป็นต้นไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 326 คน