ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ


                   ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการการศึกษา       สอบ ภาค ก. ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่             ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


                   สอบ ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก. และภาค ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ)


                   ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา ตกแต่งสวน และพนักงานขับรถขยะ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง


 


 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 298 คน