ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
  รายละเอียด : ประกาศสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลหนองปรือ  เรื่อง  กำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  ประจำปี  พ.ศ. 2554  ตั้่งแต่วันที่  1 - 15  มิถุนายน  พ.ศ.2554
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 286 คน